Archiv:Wichelfleuten maaken!

Aus Aukrug Geschichte Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Wichelfleuten maaken! (Weidenflöten machen)

Peter Höhne

Glööv dat oder glööv dat nich: Dreemal sagen, fiefmal snieden, twee Minuten kloppen un de Fleut is fardig. Duurt man eben teihn Minuten. 'N feine Fleut is dat, kannst Leeder op speelen. Ool Vadder Rieckers ut Böken hett mi dat vörmaakt. In' Mai sand wi na de Auwisch tüffelt. He harr all de richtige Wichel utsöökt, de dore mit de olivgröne Bork. He saagt en Tilg af, dat dünne Enn duumensdick. Dat dicke Enn ward ünnern Arm klemmt, an dat dünne ward arbeidt.

Du maakst en degten Snitt för dat Mundstück. De Tilg ward dreiht un veer bet fief Zentimeter vun dat Enn en Karf sneeden. Um un bi 10 Zentimeter vun dat Enn hett Vadder Rieckers de Bork ringsum insneeden, bit op dat Holt.

Nu geiht dat Kloppen los, dat schall de Bork vun dat Holt aflösen.

Kannst mit'n lütten Knüppel kloppen oder mit'n Stöhl vun dien Knief, jümmers vun den Ringsnitt bit to dat Mundstück. Denn 'n lütt beeten dreihn und wedder de Reeg lang, un dat jümmers so wieder. Dat geiht gau, bald büst du eenmal rüm. Schasst ni to dull haun, de Bork mutt heil bliewen.

Nu kannst du versöken un de Rinn as en Rohr vun dat Holt afdreihn un rünnertrecken. Mußt fast togriepen, awers wees vörsichtig un laat de Bork ni splieten!

Du nimmst nu dat witte Holt un sniedst oder saagst dat dor dörch, woans de Karf anfangt. Dor, wo de Karf is, ward vun dat afsneeden korte Stück — wüllt Blaasenn darto seggen — en Spaan afspleeten. Nu stickst du dat Blaasenn wedder in dat Borkenrohr un dat apen anner Enn vun dat Rohr op dat blanke Holt vun den langen Schecht. Versöök dat mal, de Fleut gifft all'n Ton af.

Saag nu de Fleut vun den Schecht af, so bummelig 14 cm vun den Anfang. Blaas rin un schuuf dat loose Enn hin un her. Dat fleit' op un daal. Un nu fang an un speel „Der Mai ist gekommen".